CERFITIKAT:
SUPERSIZE METODA - EXCELLENT OF POSH 
1. DAN 7-9h
Po končanem usposabljanju prejmete mednarodno priznan Posh Lashes cerfitikat.
CENA: 
Indivuduvalni tečaj 500€
Skupinski tečaj 400 €
Prijava na tečaj je možna preko:
Info@poshlashes.at ali na telefonsko številko: 00436602022215
Za rezervacijo mesta je treba vplačati 20% avansa